fbpx

Meny

Ledningen på byrån Vju AB, Jesper Holm och Björn Kallin.

Smatter och Jesper Holm Designstudio = Vju AB


Produktionsbyrån Smatter och Jesper Holm Designstudio har gått samman och bildat nya byrån Vju.

Fusionen innebär att Uppsala får en ny spelare inom digitala medier och design. Smatters expertis och inriktning är inom digital produktion, medan Jesper Holm Designstudio jobbar med varumärke och design. Bildandet av Vju innebär ingen förändring av det enskilda tidigare erbjudandet, utan den stora uppsidan är helheten. Vju erbjuder en integrerad och heltäckande tjänst – från strategisk planering till utförande av högkvalitativa digitala- och designprojekt.
– Sammanslagningen är ett strategiskt steg för att kombinera två starka verksamheter under ett gemensamt varumärke. Det ger oss möjlighet att stärka vårt erbjudande och vår närvaro på marknaden, säger Björn Kallin, VD för Vju.

Samtliga åtta medarbetare från de tidigare två bolagen har följt med till Vju. De ser ljust på framtiden och har en stark tro på tillväxt och positiva marknadsutsikter.
– Medarbetarna behåller sina roller, vilket säkerställer kontinuitet och expertis inom våra specialområden. Vi är rustade för att dels möta marknadens behov och samtidigt ge oss själva bra förutsättningar att nå våra mål. Ambitionen är alltid att överträffa våra kunders förväntningar, säger Jesper Holm, CD för Vju.

 

För mer information
Björn Kallin, VD
E-post: bjorn@smatter.se
Mobil: 070 – 877 59 76

 

Om Vju AB
Vju AB bildades 2023 genom en sammanslagning av Smatter AB och Jesper Holm Designstudio AB. Företaget har en stark grund inom digital medieproduktion/design och en gemensam vision om att alltid skapa stort värde och tillväxt för sina kunder.